نصب تانکر 2000 لیتری

پس از ساخت پایه ی تانکر های اختصاصی هر قطعه نصب تانکرها به صورت مرحله ای در حال انجام می باشد .

.

شبکه های اجتماعی

WhatsApp
Google
Instagram

جدیترین خبرها

فهرست