ساخت بلوک

با تجهیز کارگاه بلوک زنی ، ساخت بلوک جهت اجرای پایه های تانکر و در آینده ای نزدیک به لطف خدای متعال جهت دیوار کشی کل مجموعه انجام میگردد .

 

.

شبکه های اجتماعی

WhatsApp
Google
Instagram

جدیترین خبرها

فهرست